KC de fonkel is een mooie plek om je kinderen te laten groeien.

Welkom bij
KC de fonkel

Kinderopvang en onderwijs in Oud Reeshof voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

Kinderopvang

Wij bieden dagopvang (0-4 jaar), peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Dat is voor- én naschoolse opvang voor kinderen. Ons kindcentrum is van maandag t/m vrijdag van 7 tot 19 uur geopend.

Onderwijs

OBS De Fonkel is een openbare basisschool. Dat wil zeggen: alle gezinnen en kinderen, met alle achtergronden, zijn bij ons van harte welkom!

Gezamenlijke activiteiten voor peuters en kleuters

Binnen ons kindcentrum groeien kinderen van opvang naar onderwijs. Seizoensgebonden activiteiten zoals het zomerfeest en sinterklaas stemmen we op elkaar af en dragen hieraan bij. Samen vinden we afstemming in de leerlijn. Dit zodat kinderen met een goede ontwikkeling aan de basisschool starten. School kan daar dan op voortbouwen.

Wil je komen werken of stagelopen bij KC De Fonkel?

Ben je opzoek naar een werkplek binnen een kindcentrum waar je echt het verschil kunt maken voor de kinderen in de wijk of naar een inspirerende stageplaats binnen dan hebben wij hiervoor verschillende mogelijkheden. Zowel bij opvang als bij onderwijs. 

Onderwijs en kinderopvang bundelen hun krachten

Johan van Gompel

Bestuurder De Spelende Kinderopvang

Binnen ons kindcentrum creëren we samen met OBS De Fonkel een omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen ontplooien en volop de mogelijkheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Dit om alle kinderen uit de wijk de gelegenheid te geven om zich binnen een kansrijke omgeving te ontplooien tot sociale, zelfstandige, creatieve en kritische individuen. Wij doen dit op een flexibele, toegankelijke en duurzame wijze. Ouderbetrokkenheid en educatief en pedagogisch partnerschap zijn hierbij voorwaardelijk.

of

Max van den Berg

Directeur basisschool De Fonkel

Samen met KC De Fonkel (een locatie van De Spelende Kinderopvang) zorgen wij voor een ononderbroken ontwikkeling van onze kinderen binnen KC de Fonkel. We verzorgen goed onderwijs en goede opvang voor alle kinderen in de buurt van 0 tot 13 jaar.  Daarbij kunt u denken aan een voor- en naschoolse opvang en een doorgaande leerlijn op het gebied van pedagogiek en didactiek. We maken gebruik van elkaar kwaliteiten en personeel. Hierdoor zorgen we voor continuïteit en leren alle medewerkers in ons kindcentrum van en met elkaar.

Interesse? Neem contact met ons op.

Contact